Aineettomat oikeudet (IPR) luovassa työssä ja ICT-aloilla etäkoulutus 16.5.

Luovaa työtä tekevä henkilö tuottaa sisältöjä, jotka ovat tyypillisesti yhden tai useamman aineettoman oikeuden (IPR) piirissä. Kun näitä sisältöjä tai niihin liittyvää työtä myydään asiakkaille tai toimeksiantajalle, niin se mitä asiallisesti myydään on usein juuri käyttöoikeuksia tai omistusoikeuksia näihin IPR:n kattamiin sisältöihin.

Luovilla ja ICT -aloilla työskentelevillä henkilöillä on kuitenkin usein valitettavan vähän työkaluja IPR -asioiden käsittelemiseen ottaen huomioon kuinka keskeisiä IPR:t käytännössä ovat heidän tekemänsä työn kannalta.

Tämän koulutuksen tarkoituksena on auttaa luovan työn tai ICT:n parissa työskenteleviä ihmisiä ymmärtämään paremmin sen oikeudellisen kehyksen, jonka puitteissa he luovat sisältöä, sekä tarjoamaan työkaluja tilanteisiin, joissa heidän on keskusteltava toimeksiantajien, asiakkaiden tai yhteistyökumppanien kanssa aineettomista oikeuksista ja niistä maksettavista korvauksista.
Koulutus kestää arviolta 3-4 tuntia ja järjestetään etäyhteyksin 16.5.2020. Koulutus koostuu seuraavista osa-alueista:

  1. Katsaus relevantteihin aineettomiin oikeuksiin (tekijänoikeus, tavaramerkki, malli, laki sopimattomasta menettelystä liiketoiminnassa)
  2. Oikeuksista sopiminen yksinyrittäjän/konsultin, työntekijän ja pienen yrityksen näkökulmasta
  3. Case -esimerkkejä oikeuksien hallinnasta ja IPR:stä neuvottelemisesta

Kouluttajana toimii Berggren Oy:n IPR lakimies, OTM Arttu Ahava. Koulutuksen järjestäjälle saa lähettää kysymyksiä ja toiveita koulutuksessa käsiteltävistä aiheista esimerkiksi liittyen oman toiminnan kannalta ajankohtaisiin kysymyksiin.

Ilmoittaudu tästä