Medlemsförmåner

Medlemskap berättigar till många förmåner

Vi erbjuder våra medlemmar mångsidiga tjänster till stöd för yrkeskompetens, arbetshälsa och rekreation på fritiden. Som medlem i DigiMaMa är du även automatiskt medlem i Tjänstemannaförbundet ERTO rf och får tillgång till samtliga tjänster som erbjuds av ERTO.

Utöver förmånerna har vi tillsammans med ERTO hand om intressebevakningen för våra medlemmar. Läs mer om vår intressebevakning.

Utbildningar

Vi arrangerar utbildningar för främjande av professionell kompetens hos våra medlemmar i flera städer runt om i Finland. Vi erbjuder högklassiga utbildningar för våra medlemmar, alltid till det förmånligaste priset – en del av utbildningarna är endast avsedda för våra medlemmar.

Läs mer om utbildningar som arrangeras av DigiMaMa

Anställningsrådgivning

ERTOs erfarna jurister och experter ger per telefon information och råd om exempelvis löner, arbetstider och semestrar. Anställningsrådgivningen är en avgiftsfri tjänst för våra medlemmar.

Läs mer om anställningsrådgivningen på ERTOs webbplats

Reseförsäkring

Som medlem får du Försäkringsbolaget Turvas reseförsäkring. Försäkringen gäller under fritidsresor utomlands och omfattar kostnaderna för vård av sjukdom eller olycksfall under resan utan övre gräns. Dessutom ger Försäkringsbolaget Turva DigiMaMa:s medlemmar rabatter på frivilliga försäkringar.

Läs mer om reseförsäkringen ERTOs webbplats

Mentorverksamhet

Våra medlemmar är berättigade till 30 minuter gratis mentorering varje år. Mentorverksamheten kan vara till hjälp exempelvis då du behöver en ny riktning för karriären eller upplever att du befinner dig i en brytpunkt. Om du är intresserad av mentorverksamheten ska du kontakta DigiMaMa:s ordförande Johanna Juntunen och berätta vad du vill ha hjälp med.

Fråga Johanna om mentorverksamheten

Faktureringstjänsten UKKO.fi

Som vår medlem får du 20 % rabatt i faktureringstjänsten UKKO.fi. Medlemspriset för medlemmar i DigiMaMa för lön som betalas via UKKO.fi är 4 % (normalpris 5 %). Du får tillgång till förmånen genom att meddela att du är medlem till UKKOs kundtjänst.

Läs mer om faktureringstjänsten UKKO.fi

Lifted-webbutbildning

Vi vill främja våra medlemmars arbetshälsa genom att erbjuda en webbutbildning till stöd för ork och välmående i arbetet. Under webbutbildningen behandlas mental hälsa, kost, smartare arbetsmetoder, motion, återhämtning och hantering av stress.

Läs mer om Lifted-webbutbildningen på ERTOs webbplats

Rabatter och förmåner

Som medlem får du betydande rabatter på bland annat bränsle, resor och logi. De flesta förmånerna får du genom att visa upp ERTOs medlemskort eller genom att uppge ERTOs rabattkod vid bokningen.

Se alla förmåner på ERTOs webbplats

Utbildningsstipendium

Våra medlemmar kan söka ett utbildningsstipendium för utbildningar, kurser och evenemang med koppling till det egna yrket, arbetslivet eller fackförenings- och förtroendeverksamhet. Det är även möjligt att söka utbildningsstipendiet för rehabilitering eller utbildning till stöd för yrkeskompetens eller ork i arbetet. Stipendiets värde är max. 300 euro och det kan beviljas en gång per år.

I din ansökan ska du uppge namnet på kursen/utbildningen/evenemanget, priset, temat, tidpunkten samt motivera varför du bör beviljas stipendiet. Bifoga även till ansökan det kontonummer till vilket det beviljade stipendiet utbetalas efter att du har lämnat in ett verifikat över kursavgiften.

Beslut om stipendium fattas av DigiMaMa:s styrelse. I besluten beaktas kursens relevans för arbetslivet, motiveringen för behovet av stödet samt sökandens situation. Stipendiet kan beviljas en gång per år.

Skicka ansökan om utbildningsstipendium