Lönerekommendationer

Lönerekommendationer för marknadskommunikation och digitalmedia

ERTO ger lönerekommendationer för branscherna marknadskommunikation och digitalmedia som saknar kollektivavtal. Lönerekommendationen för DigiMaMa:s medlemmar utgår från en undersökning som årligen genomförs bland medlemmarna. I lönerekommendationen fastställs en befattningsspecifik grundlönenivå för branschen och rekommendationer ges för löneförhöjningars storlek och tidpunkt.

Det lönar sig även för företagare att följa lönerekommendationerna eftersom det underlättar rekryteringen och ökar förutsägbarheten för lönekostnader. Då företaget känner till på vilken lönenivå man rekryterar nya anställda och hur löneförhöjningar sköts effektiveras ekonomi- och personalförvaltningen.

Ladda ner ERTOs lönerekommendation här