Medlemskap

DigiMaMa är din intressebevakare

DigiMaMa rf är fackföreningen för digitalmedia, marknadskommunikation, IT, spelbranschen, design samt övriga kreativa branscher. Tillsammans med ERTO sköter vi våra medlemmars intressebevakning och ger lönerekommendationer inom marknadskommunikation och digitalmedia. Vi erbjuder även förmånliga och intressanta utbildningar för våra medlemmar.

Utbildningar

Vi är medlemsförening i Tjänstemannaförbundet ERTO rf, vilket innebär att DigiMaMa:s medlemmar även automatiskt är medlemmar i ERTO och Tjänstemannaförbundets Arbetslöshetskassa. Vår medlemmar får arbetslöshetsskydd samt gratis juridisk hjälp exempelvis vid problem med anställningsförhållandet.

Bli medlem

Lönerekommendationer

Lönerekommendationerna baserar sig på ERTOs årliga enkät om löner för experter inom branschen. I lönerekommendationen fastställs en minimilönenivå för branschen utgående från befattning.

Ladda ner lönerekommendationen här

Kollektivavtalet för IT-branschen

Lönerna och anställningsvillkoren för våra medlemmar inom IT-branschen fastställs i ett kollektivavtal.

Se kollektivavtalet för IT-branschen

Arbetslöshetsskydd

I medlemsavgiften för DigiMaMa ingår medlemskapsavgiften för Tjänstemannaförbundets Arbetslöshetskassa. Som medlem kan du få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan då du blir arbetslös eller permitterad. Du kan även vara berättigad till exempelvis ersättning för alterneringsledighet.

Om du är företagare på heltid lönar det sig för dig att även bli medlem i företagarkassan (SYT).

Läs mer om arbetslöshetsskyddet på ERTOs webbplats

Anställningsrådgivning och juridiskt skydd

Vid konflikter med koppling till anställningsförhållandet bistås du av ERTOs erfarna jurister och experter. Om det inte är möjligt att lösa konflikterna med våra egna jurister och experter kan vi söka rättsskydd åt dig. ERTOs rättsskydd är betydligt bättre än det rättsskydd som erbjuds av de flesta andra fackföreningar. ERTOs rättskydd betalar domstolskostnaderna för rättsprocessen utan självrisk. ERTO betalar även de egna kostnader och eventuella kostnader som döms ut att betalas till motparten om man förlorar i rättsmålet.

Läs mer om de juridiska tjänsterna på ERTOs webbplats

Bli medlem


DigiMaMa är medlemsförening i Tjänstemannaförbundet ERTO rf. ERTO representerar experter och proffs inom den privata sektorn. Bekanta dig med ERTO