Styrelse

DigiMaMa rf:s styrelse

Styrelsen sköter föreningens praktiska verksamhet. DigiMaMa:s styrelsemedlemmarna är även aktiva i ERTOs styrelse, fullmäktige, olika nämnder samt ERTOs arbetslöshetskassa.


Styrelse 2020

Johanna Juntunen

Johanna Juntunen

Satu Järvinen

Satu Järvinen

Leo Mustonen

Leo Mustonen

Ulla Askola

Ulla Askola

Maarit Aarrekangas

Maarit Aarrekangas

Tiina Honkanen

Tiina Honkanen

Jari Koivula

Jari Koivula

Sanna Koivusaari

Sanna Koivusaari

Ville Laasonen

Ville Laasonen

Kaarina Pehkonen

Kaarina Pehkonen