Styrelse

DigiMaMa rf:s styrelse

Styrelsen sköter föreningens praktiska verksamhet. DigiMaMa:s styrelsemedlemmarna är även aktiva i ERTOs styrelse, fullmäktige, olika nämnder samt ERTOs arbetslöshetskassa.

DigiMama:s styrelse fungerar genom frivilligarbete och för tillfället har föreningen ingen avlönad arbetskraft.


Styrelse 2022

Johanna Juntunen

Johanna Juntunen

Jari Koivula

Jari Koivula

Vice ordförande
Leo Mustonen

Leo Mustonen

Kassör
Ulla Askola

Ulla Askola

Sekreterare
Tiina Front

Tiina Front

Sanna Koivusaari

Sanna Koivusaari

Ville Laasonen

Ville Laasonen

Mikael Merenparras

Mikael Merenparras

Kaarina Pehkonen

Kaarina Pehkonen

Geni Raitisoja

Geni Raitisoja

Annukka Repo

Annukka Repo

Ritva Rähmönen

Ritva Rähmönen