Yhdenvertaisesti töissä – tunnista syrjintätilanteet

Tunnelmakuva symbolinen yhteenkuuluvuus kädet toistensa päällä.

Töissä voi olla tilanteita, joissa työkaverit kohtelevat toisiaan syrjivästi tai esimies alaisiaan. Oletko kokenut häirintää tai epätasa-arvoista kohtelua omalla työpaikallasi? Näin selvität tilanteen.

Tunnistatko seuraavanlaisia tilanteita omalta työpaikaltasi? Esimerkkien perusteella vaikuttaa siltä, ettei työntekijöitä kohdella työpaikalla yhdenvertaisesti tai kohtelu on epätasa-arvoista.

  1. Olen ulkomaalainen ja puhun suomea huonommin kuin muut työpaikalla. Tiedän, että palkkani on paljon pienempi kuin monen muun työkaverini, vaikka teemme tismalleen samaa työtä.
  2. Sain juuri uuden työkaverin. Hänelle annettiin kaikki vaikeat asiakkaat, joita me muut emme halua hoitaa.
  3. Tulevat lomat pitäisi päättää. Pitkään talossa ollut työntekijä saa päättää aina ensimmäisenä, milloin on pois. Me muut tyydymme siihen, mitä saamme.
  4. Pomoni moikkaa töihin tullessa vain osaa meistä ja käy lounaalla vain parhaiden työkavereidensa kanssa. Se harmittaa minua.
  5. Työkielemme on englanti, mutta lounaalla kaikki vaihtavat suomeen. Yksi työkavereistamme ei puhu kuin englantia.
  6. Olen määräaikaisessa työsuhteessa. Minulla on eri edut kuin vakituisilla työntekijöillä ja joudun tekemään paljon enemmän töitä kuin he.

Mitä siis voisi tehdä? Ensimmäiseksi asia kannattaa ottaa puheeksi esimiehen kanssa. Hänen velvollisuutensa on puuttua tilanteeseen tai perustella, miksi työntekijöitä kohdellaan tavalla, jonka koet syrjiväksi. Asiasta voi pyytää myös kirjallisen selvityksen.

Jos keskustelu esimiehen kanssa ei muuta tilannetta, neuvoa voi kysyä ERTOn työsuhdeneuvonnasta. Kerro asiasta myös työpaikan luottamusmiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä aluehallintoviraston työsuojelutarkastajaan,  yhdenvertaisuusvaltuutettuun tai tasa-arvovaltuutettuun. Lisää tietoa löytyy myös työsuojeluhallinnon verkkosivuilta. Hekin osaavat auttaa ja kertoa, miten tilanteessa kannattaa toimia.

Muista! Työpaikkojen on oltava tasa-arvoisia ja niissä työskentelevien yhdenvertaisia keskenään – siitä on säädetty laissa.

Yhdenvertaisuussuunnitelma ja tasa-arvosuunnitelma

Jos työpaikallasi on vähintään 30 henkeä, työnantajan on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma, jota seurataan säännöllisesti. Sitä varten tehdään taustakysely, jossa työntekijät saavat kertoa, ovatko kohdanneet tai todistaneet työpaikalla syrjintää. Kannattaa myös huomioida, ettei syrjintää ole sellainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on yhdenvertaisuuden edistäminen tai syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen.

Saman kokoisessa työpaikassa työnantajan on tehtävä myös vuosittainen tasa-arvosuunnitelma, joka käsittelee palkkausta ja työsuhteen muita ehtoja. Tasa-arvosuunnitelmaan kuuluu palkkakartoitus, jolla varmistetaan, että naiset ja miehet saavat samaa palkkaa. Luottamusmies on mukana laatimassa suunnitelmaa. Yleensä tasa-arvosuunnitelma sisällytetään henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan.

Tiedätkö löytyvätkö nämä asiakirjat omalta työpaikaltasi? Tiedustele asiaa työnantajaltasi tai henkilöstön edustajaltasi.

Tunnistatko reilun työnantajan? Se voi selvitä jo rekrytointivaiheessa. Lue lisää!

Kuka?
Helena Lievonen, ERTOn lakimies.

Teksti Jenni Junkala, kuva Hannah Busing
Juttu on julkaistu alunperin ERTOn E>-lehden numerossa 2/19.