Tulevaisuuden työelämä vaatii uudenlaista osaamista

Kun työtavat ja -välineet muuttuvat, työntekijöiltä vaaditaan uusia taitoja. Tulevaisuuden voittajia ovat ne työpaikat, jotka panostavat työntekijöidensä osaamiseen, sanoo Sitran vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula.

 Korona siirsi konttorit koteihin, mutta etätyö ei ole ainoa viime vuosina tapahtunut muutos. Työelämä on monella tavalla murroksessa ja muuttumassa esimerkiksi aiempaa pirstaleisemmaksi, sanoo Sitran vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula.

”Kaikki ennusteet näyttävät siltä, että yksinyrittäjien ja monelle työnantajalle töitä tekevien määrä nousee. Myös alle kymmenen hengen työpaikkojen määrä kasvaa. Se on iso muutos, koska lainsäädäntö ja osaamisen kehittämisen tavat on rakennettu isoja työpaikkoja ajatellen”, Huttula sanoo.

Korona on muuttanut sen, missä töitä tehdään, mutta isompi kysymys on Huttulan mukaan se, miten niitä tehdään. Hänestä etätöihin siirtyminen on tuonut näkyväksi teknologisen kehityksen, joka on vaikuttanut työhön jo pidempään.

”Digitalisaatio, robotiikka, automatiikka ja tekoäly ovat olleet tulossa koko ajan ja vaikuttavat paljon siihen, mitä ihmiset töissä tekevät ja miten tehtävänkuvat muuttuvat.”

Muutokset näkyvät esimerkiksi siinä, että työvälineet ja järjestelmät kehittyvät, vanhat työtehtävät käyvät tarpeettomiksi ja uusia syntyy.

Huttula uskoo, että ihmiset voivat tulevaisuudessa keskittyä aiempaa enemmän luovuuteen ja eettisiin kysymyksiin.

”Esimerkiksi kun lääkäri tekee ihomuutoksen diagnostiikkaa, tekoäly, jolle on opetettu kaikki maailman ihomuutokset, voi jatkossa seuloa 99-prosenttisesti todennäköisimmän. Se nopeuttaa prosessia ja lääkäri voi keskittyä potilaan kohtaamiseen.”

Kun työnkuvat muuttuvat, tarvitaan uudenlaista osaamista ja työssä oppimisen merkitys korostuu. Huttulan mukaan työpaikoilla on tärkeää miettiä, miten uuden oppiminen mahdollistetaan kaikille ja miten erilaista osaamista osataan paremmin sanoittaa.

”Osaamisen merkitys työkyvylle tunnistetaan liian huonosti. Puhutaan fyysisistä ja psyykkisistä ongelmista, jotka rapauttavat työkykyä, vaikka niiden takana on usein se, että ihmiseltä puuttuu jotakin osaamista. Siksi hän ei jaksa ja selviydy töissä ja kokee olevansa huono.”

 Kohtaamisia tarvitaan

Huttula ei usko, että koronan jälkeen palataan vanhoihin työskentelytapoihin. Rutiinikokouksiin matkustaminen vähenee ja ajankäytöstä tulee fiksumpaa. Työssä mietitään enemmän, milloin kasvotusten kohtaaminen on merkityksellistä.

Hänestä on tärkeää muistaa, että etätyö ei sovi kaikille yhtä hyvin.

”Tutkijat sanovat, että etäajasta tykkäävät tehokkaat suorittajat. Kaikki eivät ole sen tyyppisiä. Vuorovaikutteisempien ja luovempien ihmisten lisäarvo jää silloin näkymättä.”

Vaikka työtä voisi tehdä missä vain, satunnaisten keskustelujen ja kuulumistenvaihdon merkitystä ei kannata aliarvioida.

”Tekeminen voi tehostua etänä hetkeksi, mutta jos kohtaamisia ei ole ollenkaan, kehittyminen jää helposti pois. Firmat heräävät myöhemmin siihen, että tuotteet ja palvelut eivät olekaan kehittyneet ja ideoita on jäänyt syntymättä.”

Yksi tulevaisuuden isoista kysymyksistä on Huttulan mukaan se, miten työpaikat pystyvät tarjoamaan kaikille tasavertaiset mahdollisuudet. Kun Sitra teetti yrityksillä taannoin kyselyn, jossa kysyttiin, mitkä trendit vaikuttavat eniten liiketoiminnan kehittämiseen, työn mielekkyys nousi kaikilla alueilla ykköseksi. Huttulan mukaan luovuus lisääntyy, kun ihmiset pystyvät olemaan töissä omia itsejään.

”Ne työpaikat tulevat menestymään, jotka osaavat ottaa osaamisen kehittämisen toimintansa ytimeen, koska ne saavat parhaat ihmiset. On tärkeää, että ihminen kokee, että tässä työpaikassa saan kehittyä ja olla oma itseni.”

 

Ne työpaikat tulevat menestymään, jotka osaavat ottaa osaamisen kehittämisen toimintansa ytimeen, koska ne saavat parhaat ihmiset.

 

Lue, miten markkinointi- ja valmennusliiketoimintayritys Aava & Bangilla pidetään yhteishenkeä yllä työelämän muuttuessa!

Kuka?
Tapio Huttula,
Sitran vanhempi neuvonantaja

Teksti Emmi Laukkanen, kuvat Miikka Pirinen ja Edu Lauton