Palkan paraneminen edellyttää selvittämistä ja puhumista

Myös palkkaneuvotteluissa tieto on valttia, sillä ilman tietoa palkkatasosta on vaikea vaatia itselleen oikeudenmukaista liksaa. Palkkatietoa saa keskustelemalla avoimesti ja tekemällä salapoliisityötä verohallinnon toimipisteellä. Keräsimme seitsemän vinkkiä, joilla omaa palkkatasoaan voi parantaa.

1. Tee kotiläksyt ja selvitä oman alasi palkat

Usein työhakemukseen pyydetään kirjoittamaan palkkatoive. Kyse on usein juuri toiveesta, sillä maksetut palkat ovat joko taulukkopalkkoja tai työpaikan yleiseen ”hinnastoon” perustuvia palkkoja lisineen.

Ennen työhakemuksen palkkatoivetta onkin hyvä tutkia alakohtaisia keskipalkkoja Tilastokeskuksen verkkosivuilta, soittaa alan ammattiliittoon tai viime kädessä pirauttaa vaikka kyseisen työpaikan pääluottamusmiehelle.

Tieto työpaikan palkkatasosta on edellytys realistiselle ja perustellulle palkkatoiveelle. Samalla se on myös osoitus siitä, että työnhakija tuntee ammattia ja osaa suhteuttaa omaa osaamistaan ja työkokemustaan muihin samanlaisissa tehtävissä toimiviin.

Paljonko digimamalaisen pitäisi saada vähintään palkkaa?

2. Opettele puhumaan palkasta ja aloita itse

Niin kauan, kun ihmiset eivät keskustele palkoistaan, eivätkä tiedä samanlaisissa tehtävissä työskentelevien palkkatasoa , on vaikeampi puuttua esimerkiksi palkkasyrjintään. On totta, että avoimuus voi johtaa myös kateuteen tai paljastaa vuosikausia kestäneitä epäreiluja tilanteita. On kuitenkin vaikea vaatia, ellei tiedä, minkälaista palkkaa toinen saa.

Läpinäkyvyys palkoista ja palkan perusteista onkin koko työyhteisöä hyödyttävä kannustin. Huonoa menettelyssä on se, että vastavuoroisuuden vuoksi pitäisi uskaltaa puhua omasta palkastaan ensin!

3. Tee salapoliisityötä verotietojen parissa

Kaverilleen kateelliselle verohallinto on huono isäntä, mutta palkkaneuvotteluun valmistautuvalle se voi olla hyvä renki. Jokainen voi käydä katsomassa kenen tahansa muutaman viime vuoden verotettavat tulot verohallinnon palvelupisteissä.

Koska palkoista ei juuri avoimesti keskustella, verotietojen selvittäminen muutamalta samaa työtä tekevältä työkaverilta voi olla joskus hyvä vaihtoehto selvittää palkkataso esimerkiksi palkkaneuvottelua varten.

4. Valitse ala ja tee arvovalinta ajoissa

Palkan pohja rakennetaan opinnoissa. Palkka heijastaa osin myös koulutus- ja osaamisvaatimuksia, eli inhimillisen pääoman määrää, jota kukin työ vaatii. Usein hyvä palkkataso jatkuu hyvänä aloilla, missä se on ollutkin hyvä. Matalapalkka-ala voi olla arvokas ja kiinnostava, mutta sieltä saatava rahavirta ei maagisesti muutu vuolaaksi.

Usein palkkasuunnittelussa onkin tehtävä raaka arvovalinta. Myös matalapalkkaisemmilla aloilla palkkakehitykseen vaikuttaa siirtyminen vaativuudeltaan korkeampiin tehtäväluokkiin. Myös silloin koulutus- ja täydennyskoulutus voivat viedä kohti parempia tuloja.

5. Valitse yritys, joka on haluttu työnantaja

Palkkatasoon voi vaikuttaa alan lisäksi myös valitsemalla työnantajan viisaasti. Jotkut työnantajat voivat maksaa taulukkopalkkoja parempaa palkkaa houkutellakseen parhaista parhaita. Näin ne saavat hyviä ja sitoutuneita työntekijöitä, jotka puolestaan siivittävät yrityksen hyvään iskuun. Monissa hyvän työnantajamielikuvan yrityksessä ollaan myös siirtymässä kohti palkka-avoimuutta – ainakin tasa-arvosuunnitelmissa, mutta sekin on hyvä alku.

6. Tee työsi hyvin ja opettele perustelemaan toiveesi

Voi olla, että tarvitset lisää palkkaa, koska vuokrasi on noussut tai perhetilanteesi on muuttunut. Se ei kuitenkaan ole peruste paremmalle palkalle, joka pohjimmiltaan on kompensaatio työnantajan saamasta hyödystä.

Sen sijaan hyvä peruste ovat aikaisemmin joko samassa tai entisessä työpaikassa tehdyt työt ja esimerkiksi lisääntynyt osaaminen ja vastuu omassa työssä.
Sanotaankin, että hyvä kello kauas kantaa. Siksi vähäpätöiseltäkin vaikuttavat tehtävät ja työt kannattaa aina hoitaa kunnialla. Kun palkasta pääsee puhumaan, on osattava kertoa, miten oma ammattitaito ja sitoutuminen yritystä hyödyttävät!

Valmistaudu palkkaneuvotteluihin huolella!

7. Opettele lukemaan omaa alaasi

Alat ovat keskenään hyvin erilaisia. Kun yhdellä alalla eletään nousevissa ja laskevissa sykleissä, toisella on jatkuvaa ylitarjontaa koulutetuista tekijöistä ja kolmannella on krooninen työvoimapula. Neljännellä alalla voi puolestaan olla pienistä asiantuntijoiden koulutusmääristä johtuva, nipin napin riittävä status quo, jolla työt tulevat tehtyä mutta palkat pysyvät korkeina. Työntekijälle onkin tärkeää nähdä kokonaisuus. Työvoimapulasta kärsivällä alalla palkkaa voi perustellusti pyytää rohkeasti.

Läpinäkyvyys palkoista ja palkan perusteista onkin koko työyhteisöä hyödyttävä kannustin. Huonoa menettelyssä on se, että vastavuoroisuuden vuoksi pitäisi uskaltaa puhua omasta palkastaan ensin!

Ole rohkea ja uskalla puhua palkasta ääneen!

Teksti Juho Paavola

Jutun lähteenä on ollut Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkija Merja Kauhanen.