Osaamisidentiteetti kertoo osaamisesta ammatin takana

Sosiaalipedagogi Laura Paaso haastattelukuva ravintolassa

Jos omaa osaamistaaan ja taitojaan on vaikea hahmottaa, kannattaa tutkailla itseään osaamisidentiteetin käsitteen kautta. Sen avulla näkee ammattinimikettä laajemmin, mitä kaikkea osaa.

Osaamisidentiteetin käsite kehitettiin vastauksena monimuotoistuvaan työelämään, jossa yhä harvemman ammatti pysyy samana läpi elämän. Sosiaalipedagogi Laura Paason mukaan osaamisidentiteettiin liittyy myös halu ja kyky kehittää osaamistaan omien kiinnostuksen kohteiden ja tavoitteiden mukaan.

#1 Laaja käsitys itsestä toimijana

”Osaamisidentiteetti tarkoittaa käsitystä itsestä osaajana ja toimijana muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. Toisin sanoen millaisia taitoja, kykyjä ja ominaisuuksia ihmisellä on laajasti katsottuna, mikä häntä kiinnostaa ja motivoi.

Osaamisidentiteetti muotoutuu läpi elämän eikä ole koskaan ”valmis”. Sitä voi verrata Lego-rakennelmaan: jokainen taito ja myös kiinnostuksen kohde on palikka, ja erikokoisista ja -värisistä palikoista syntyy jokaisen oma, yksilöllinen kokonaisuus.

Käsite otettiin käyttöön viime vuosikymmenen alussa eräässä uraohjauksen hankkeessa, jossa huomattiin, kuinka ihmisten urapolut ovat huomattavasti moninaisempia kuin ennen. Osaamisidentiteetti on siis vastaus muuttuvaan työelämään, jossa yhä harvempi toimii koko elämänsä tietyssä, tarkkarajaisessa ammatissa. Käsitettä on käyttänyt jo Opetushallituskin Osaaminen 2035 -raportissaan, mikä ilahdutti minua valtavasti!”

#2 Entä ammatti-identiteetti?

”Ammatti-identiteetti on kenties tutumpi käsite, ja siinä kiinnitytään selvemmin johonkin tiettyyn ammattiin tai työpaikkaan. Osaamisidentiteetti saattaa sisältää useita ammatti-identiteettejä. Ihminen voi esimerkiksi tehdä eri työtä eri vuodenaikoina, tai hän voi tehdä elämänsä aikana useita työuria. Itse olen ensimmäiseltä koulutukseltani tekninen piirtäjä, ja se on yhä osa minua.

Osaamisidentiteetin käsite tarvittiin ammatti-identiteetin rinnalle myös siksi, että liiallinen identifioituminen yhteen ammattiin voi käydä raskaaksi esimerkiksi jos joutuu irtisanotuksi tai oma ammatti katoaa. Osaamisidentiteetti tuo niihinkin tilanteisiin joustavuutta: tuolle osaamiselle ei ole enää tarvetta, mutta onneksi minulta löytyy paljon muutakin, en ole vain yhdenlainen!”

#3 Identiteetti rakentuu yhteisöissä

”Ihmisen identiteetit rakentuvat sosiaalisissa suhteissa, ja tämä koskee myös osaamisidentiteettiä. Se, kenen kanssa toimii, oppii ja työskentelee, vaikuttaa valtavasti siihen, miten itsensä, kykynsä ja mahdollisuutensa näkee.

Esimerkiksi itse en aiemmin kuvitellutkaan, että minusta olisi yrittäjäksi. Vietettyäni tarpeeksi kauan aikaa erilaisten yrittäjien kanssa, aloin nähdä sen itsellenikin mahdollisena. Nyt minulla on kaksi yritystä. Niiden kautta pääsen toteuttamaan yhtä tärkeää kiinnostuksen kohdettani eli pelillistämistä, ja nautin siitä erittäin paljon. Osaamisidentiteetti rakentuu erilaisissa yhteisöissä, kuten työyhteisöissä. Niissä ihminen pääsee osaksi toimintaa ja saa palautetta. Tällöin muodostuu myös tunnetta kuulumisesta johonkin, mikä on ensisijaisen tärkeää työn merkityksellisyyden kokemukselle.”

#4 Katse nimikkeiden taakse

”Käsitys itsestä osaajana vaikuttaa ammatinvalintaan ja työnhakuun. Joskus saatetaan rajoittaa omia mahdollisuuksia uskomusten perusteella, esimerkiksi koska on tyttö, ei voi hakeutua autoalalle.

Osaamisidentiteettiin liittyy myös halu ja kyky kehittyä ja kehittää omaa osaamistaan omien kiinnostuksen kohteiden ja tavoitteiden mukaan. Jokainen voi pohtia, millaisia askelia voi ottaa ja millaisten koulutus- tai työpaikkavalintojen kautta voi edetä kohti unelmiaan.

Oman osaamisidentiteetin pohdinta edellyttääkin pysähtymistä ja ajattelun avartamista. Kannattaa miettiä, mitä kaikkea on jo tehnyt ja kokenut: millaista osaamista, taitoa ja kyvykkyyttä on jo kertynyt niin palkkatyöstä kuin esimerkiksi vapaaehtoistyöstä tai harrastusten kautta.

Hyvä harjoitus on myös tämä: Jos pitäisi kuvailla itseään tuntemattomalle, mutta ei saisi sanoa ammattia, työtehtäviä tai tutkintoja, mitä kertoisi? Millainen nimikkeiden takana oleva ihminen on?

Lisäksi kannustan miettimään, millaisista asioista nauttii ja unelmoi. Sekin kertoo paljon ihmisen ydinminästä. Ei tarvitse jumittua stereotypioihin tai ’totuttuihin tulevaisuuksiin’.”

”Ihmisen identiteetit rakentuvat sosiaalisissa suhteissa, ja tämä koskee myös osaamisidentiteettiä. Se, kenen kanssa toimii, oppii ja työskentelee, vaikuttaa valtavasti siihen, miten itsensä, kykynsä ja mahdollisuutensa näkee.

Kuka?
Laura Paaso
Sosiaalipedagogi, joka toimii päätyökseen Oulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtorina sekä uraohjauksen asiantuntijana eri hankkeissa. Laura on myös yrittäjä ja tekee parhaillaan väitöskirjaa opiskelijoiden osaamisidentiteetin rakentumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Teksti Heli Koppelo, kuva Timo Heikkala
Juttu on julkaistu alunperin ERTOn E>-lehdessä 1/2021.