Mitä DigiMaMan jäsenyys tarkoittaa?

Ammattiliitto, jäsenyhdistys, työttömyyskassa – mitä näitä kaikkia onkaan! Digimamalaisena olet automaattisesti myös ERTOn ja Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan jäsen. ERTOn järjestöpäällikkö Soile Lindstedt kertaa jäsenyyden askelmerkit.

1. Haluan liittyä DigiMaMan jäseneksi. Mitä jäsenyys käytännössä tarkoittaa?

DigiMaMa on yksi toimihenkilöliitto ERTOn kuudesta valtakunnallisesta jäsenyhdistyksestä. Liittyessäsi DigiMaMan jäseneksi sinusta tulee myös ERTOn jäsen, sillä liittoon kuulutaan oman toimialan jäsenyhdistyksen kautta. Asuinpaikkakuntansa perusteella jokainen ERTOn jäsen on myös liiton jonkin aluejärjestön jäsen.

Mikäli olet työsuhteessa voit ammattiliittoon liittyessäsi liittyä myös samalla sähköisellä lomakkeella työttömyyskassan jäseneksi. DigiMaMan ja ERTOn jäsenten työttömyyskassa on Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa.

DigiMaMaan voi liittyä myös yleisestä mielenkiinnosta, vaikka et työskentelisikään juuri tällä alalla.

2. Mikä on liiton, jäsenyhdistyksen ja aluejärjestön ero?

Ammattiliittona ERTO tuottaa työelämäpalveluita kaikille ertolaisille toimialoille ja keskittyy vaikuttamistyössään työmarkkinaedunvalvontaan. DigiMaMa ja muut toimialakohtaiset jäsenyhdistykset keskittyvät puolestaan ammatilliseen edunvalvontaan, kuten ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Yhteensä 16 aluejärjestön tehtävänä on tuottaa jäsenille vapaa-ajan virkistystoimintaa.

Lue lisää DigiMaMan tapahtumista ja koulutuksista.

3. Mitä jäsenyys maksaa?

Jäsenmaksu on 1,36 prosenttia bruttopalkasta. Jos bruttopalkkasi on esimerkiksi 2000 euroa kuukaudessa, jäsenmaksu on noin 27 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen, joten se vähentää omaa ennakonpidätysprosenttiasi keskimäärin puolen prosentin verran. Jäsenmaksu kattaa niin ERTOn, DigiMaMan, aluejärjestön kuin työttömyyskassankin jäsenyyden.

4. Mitä hyötyä minulle on jäsenyydestä?

Jäsenyys tuo mukanaan monipuolisia koulutuksia, työssäjaksamiseen ja hyvinvointiin keskittyviä palveluja ja työelämän arkeen liittyvää tukea ja neuvontaa. Ottaessasi ERTOon yhteyttä, saat aina henkilökohtaista palvelua. Voit esimerkiksi tarkistuttaa uuden työsopimuksesi sisällön maksutta ERTOn asiantuntijalla ennen sopimuksen allekirjoittamista. DigiMaMan jäsenet ovat myös oikeutettuja maksuttomaan mentorointikertaan vuosittain.

Lue lisää jäseneduista.

5. Mitä edunvalvonta oikein tarkoittaa?

Seuraamme eri toimialoilla tapahtuvaa työelämän kehittymistä ja neuvottelemme työsuhteen ehdoista. Työehtosopimusneuvotteluiden tulokset hyväksytään aina vasta sen jälkeen, kun ERTOn kunkin toimialan jäsenet ovat hyväksyneet ne.

Ammattiliittojen keskusjärjestö STTK:n jäsenliittona ERTO on mukana erilaisissa foorumeissa ja verkostoissa, joiden kautta vaikutetaan muun muassa työelämän lainsäädäntöön, kuten tulevaan perhevapaauudistukseen. Jäsenten puhelinneuvonta työelämäasioissa puolestaan on arjen edunvalvontaa.

6. Pääsenkö minäkin DigiMaMan jäsenenä vaikuttamaan asioihin?

DigiMaMa tarjoaa halukkaille monia vaikuttamismahdollisuuksia. Voit esimerkiksi ryhtyä työpaikkasi luottamusvaltuutetuksi. Tehtävään koulutetaan, joten riittää, että olet kiinnostunut kehittämään työpaikkaasi yhdessä työnantajan kanssa.

Lue lisää luottamusvaltuutetun valinnasta.

 

1,36 % jäsenmaksu kattaa niin ERTOn, DigiMaMan, aluejärjestön kuin työttömyyskassankin jäsenyyden.

Kuka?
Soile Lindstedt,
ERTOn järjestöpäällikkö

Teksti Saara Autere