Lakimiehen vinkit: Neuvottele työsopimus kuntoon

Uusi työ on niin hieno onnenpotku, että työsopimus tekisi ehkä mieli allekirjoittaa sellaisenaan. Kannattaa kuitenkin malttaa mielensä, sillä työsopimuksella vaikuttaa suoraan omaan työelämäänsä. ERTOn lakimies Helena Lievonen listaa työsopimuksen tärkeimmät kohdat.

1) Solmi työsopimus aina kirjallisesti

Kirjalliseen sopimukseen on helppo vedota, jos jokin asia alkaa vaivata tai sinulla on epäselvyyksiä työnantajan kanssa. Työsopimuksessa on oltava vähintään työnantajan ja työntekijän yhteystiedot, työsuhteen alkamispäivä ja muoto, koeaika, työaika ja sen sijoittelu. Huomioi, että määräaikainen työsuhde on perusteltava ja sopimuksesta on käytävä ilmi työsuhteen kesto.

Lisäksi sopimuksessa on löydyttävä työtehtävät ja työntekopaikka, vuosiloma ja irtisanomisaika, samoin tieto sovellettavasta tessistä, luontaiseduista kuten puhelin- ja ateriaedusta. Muista myös päiväys ja sopijapuolten allekirjoitukset.

2) Älä allekirjoita sopimusta sokkona

Käy työsopimuksen jokainen kohta työnantajan kanssa läpi ja tarkista epäselvät asiat. Älä allekirjoita mitään, mitä et ymmärrä.

 • Selvitä, onko palkka linjassa työehtosopimuksen tai palkkasuositusten kanssa.
 • Ole tarkkana tärkeimmistä tesseihin perustuvista etuuksista, kuten palkankorotuksista, lomarahasta, sairausajan palkasta, perhevapaista ja niiden aikana maksettavista palkoista.
 • Jos alalla ei ole tessiä, ehdota työsopimuksen pohjaksi Yleistä Runkosopimusta. Se määrittelee reilut työsuhteen vähimmäisehdot tessittömille aloille.
 • Mikäli työsopimuksessa mainitaan kilpailukieltoehto, varmista sen lainmukaisuus.
 • Tarkista myös, mitä sopimuksessa sanotaan ilta-, lauantai- ja sunnuntaityölisistä, ylitöistä tai mahdollisesta kokonaistyöajasta.
 • Varmista, mitä tekijänoikeuksista sanotaan.
 • Jos jokin yksityiskohta mietityttää edelleen, pyydä apua ERTOn työsuhdeneuvonnasta. DigiMaMan jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksen maksutta ERTOn lakimiehillä ennen allekirjoitusta.

3) Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä ja kaipaavat työsopimuksessa muutosta?

Ole realisti: Kaikkia toiveita ei saa läpi. Huomioi kuitenkin, että

 • Tessin vähimmäispalkat ovat perustaso. Sen alle palkka ei saa mennä. Mikään ei kuitenkaan estä pyytämästä enemmän palkkaa.
 • Vaadi määräaikaiseen sopimukseen irtisanomisehto. Näin pääset irtautumaan työstä tarvittaessa. Myös koeajasta ja irtisanomisajasta voidaan usein sopia.
 • Sovi ensimmäisen vuoden lomista jo työsopimuksen allekirjoitushetkellä. Ja jos palkallinen vapaa ei onnistu, yritä neuvotella edes palkatonta vapaata.

4) Ole tarkkana yksityiskohdissa

 • Jos työntekopaikkakuntaa ei ole määritelty, työnantajalla voi olla oikeus siirtää sinut toiseen toimipisteeseen.
 • Pääsääntö on vakituinen työsuhde, määräaikainen on aina perusteltava.
 • Onko kyseessä kokoaikainen vai osa-aikainen työ? Myös työtunnit on kirjattava. Työaika voi olla esimerkiksi kiinteä 7,5 h päivässä ja 37,5 h viikossa, maanantaista perjantaihin tai keskimääräinen työaika.
 • Sopimuksesta on käytävä ilmi seuraava palkankorotushetki etenkin, jos korotuksista ei ole sovittu tessissä. Palkanmaksupäivä kannattaa sopia tarkasti, esimerkiksi kuun 15. päivä.
 • Muista, että allekirjoitettu sopimus sitoo yhtä lailla sinua kuin työnantajaakin.

 

DigiMaMan jäsenenä voit tarkistuttaa työsopimuksen maksutta ERTOn lakimiehillä ennen allekirjoitusta.

Kuka?
Helena Lievonen, ERTOn lakimies

Teksti Leena Filpus

Juttu on julkaistu alunperin ERTOn E>-lehden numerossa 1/19.