Katsaus verkkosivujen optimointiin

DigiMaMa ry:n jäsenlehtemme numerossa 1/2018 Spoon Agencyn Olle Lindholm kävi lyhyesti läpi kolme helppoa tapaa optimoida verkkosivujen sisältö. Niinkuin artikkelissa sanottiin, kun hallitsee seuraavat tavat optimoida sivujaan, sivujen sisältö näkyy ja sitä jaetaan, eikä hommaan todellakaan tarvitse tietotekniikan maisterintutkintoa. Päivitimme katsaustamme verkkosivujen optimointiin asteen verran lehtemme uusimpaan numeroon.

Ohjaa lukijat käyttämään sisäisiä linkkejä

Tee luettelo suosituimmista ja parhaimmista resursseistasi, jotka liittyvät oleellisesti kuhunkin kysymyksessä olevaan sisältöön, kuten vaikkapa jo julkaistut artikkelit, jotka jollain tapaa rikastavat jotain uutta tekstiä, ja lisää nämä sisäisinä linkkeinä osaksi uutta sisältöä. Kiinnitä huomiota keskeisiin käsitteisiin tai lauseisiin, joita uusi sisältö ei kata kovin syvällisesti. Kun linkität syvempiin katsauksiin näistä käsitteistä, lukija pääsee pureutumaan syvemmin johonkin häntä kiinnostavaan asiaan, johon uudessa sisällössä ainoastaan viitataan. jollain pintapuolisella maininnalla. Julkaise uusi sisältö myös useilla eri sosiaalisen median alustoilla, jolloin vedät liikennettä samaan sisältöön useista eri kanavista.

Tästä päästään myös niin kutsuttuun Content Cluster -hakukoneoptimointimenetelmään, jossa jostain pääasiallisesta sisällöstä (Pillar page) linkitetään sisäisillä linkeillä aihetta tukeviin ala-aiheisiin (Cluster Content) ja tällä tavoin saavutetaan Googlen suosimaa auktoriteettia ja asiantuntijuutta johonkin aiheeseen liittyen ja sivuston “ranking” kasvaa hakutuloksissa. Sisällöt kannattaa aina muokata palvelemaan myös asiakaspolun eri vaiheita, eli ToFua (Top of Funnel), MoFua (Middle of Funnel) ja BoFua (Bottom of Funnel), ja kohdistaa avainsanat ja -termit vastaamaan sitä mitä kussakin polun vaiheessa ihmiset hakevat Googlesta.

 

Optimoi nettisivujesi sisältö tuloksia varten

Sivujen sisältö on aina optimoitava eri tarkoituksia varten. Sivujen täytyy:

  • Lisätä tietoisuutta yrityksestäsi
  • Luoda sinusta kuvaa asiantuntijana
  • Vahvistaa potentiaalisten asiakkaiden luottamusta
  • Generoida liidejä
  • Lisätä tuotteiden ja palveluiden kysyntää

Kaikkea tätä ei voi kuitenkaan saavuttaa kerralla. Jokaisella yksittäisellä sisällöllä on oltava oma tarkoituksensa ja oma erityinen toimintakehotteensa. Kysy itseltäsi mitä haluat kullakin sivulla käyvän ihmisen tekevän seuraavaksi ja optimoi sivut siihen käyttäytymiseen. Päätä tämä tarkoitus ensin ja varmista, että jokainen tärkeä artikkeli tai sivu sisältää tehokkaan Call to Actionin, eli toimintakehotteen juuri tähän. Erilaiset “liidimagneetit”, kuten vaikkapa yhteydenottolomake tai sähköpostiosoitetta vastaan ilmaiseksi ladattavat materiaalit, kuten esitteet ja oppaat, ovat usein todella tehokkaita.

Kirjoita ensin ihmisille ja vasta sitten roboteille

Sivujen optimointi on aina hyvä aloittaa sivujen otsikosta ja metakuvauksesta. Näitä voi ajatella ikäänkuin orgaanisina, eli ilmaisina “mainoksina”, mitä ihmiset kohtaavat hakiessaan Googlesta jotain sivuihin liittyvää. Tavoitteena on saada ihmiset klikkaamaan sivustoa ja joskus tämä voi tarkoittaa sitä, että sivujen otsikkoa ja metakuvausta on lyhennettävä ja kiteytettävä mahdollisimman houkutteleviksi. Mitä teetkin, älä täytä sisältöjäsi avainsanoilla ja -termeillä, vaan pyri tekemään sivujesi sisällöistä mahdollisimman helposti luettavia ja relevantteja, jotta sivuilla vierailija löytäisi mahdollisimman kätevästi juuri hakemansa tiedon. Kirjoita siis ensisijaisesti toisille ihmisille ja vasta sitten crawler-roboteille ja algoritmeille.

Optimoi siis sivujen sisäiset linkit, Call to Action -toimintakehotteet sekä tärkeimmät SEO-elementit, jotta ihmiset löytäisivät mahdollisimman helposti ja nopeasti juuri haluamasi sivut ja hakemansa tiedon. Tee näistä toimenpiteistä itsellesi jatkuva ns. “workflow” ja muista seurata tuloksiasi. Kun perusasiat ovat kunnossa, voit siirtyä sivujen optimoinnissa seuraaviin, hieman syvempiin toimenpiteisiin. Seuraavassa kevyt katsaus myös muutamista sellaisista.

Käytä Google Analyticsiin yhdistettävää työkalua seurataksesi tuloksiasi

Paras tapa analysoida sivujesi kävijäliikennettä ja saavuttamiasi tuloksia, on käyttää Google Analyticsia. Google Analyticsin käyttäminen on erittäin käytännöllinen ja hyödyllinen tapa ymmärtää sivujasi ja tehdä dataan pohjautuvia päätöksiä. Metriikka ja data ei ainoastaan auta sinua ymmärtämään “rankingiasi” hakutuloksissa, vaan myös sivuilla kävijöitä, jotta pystyt kuratoimaan sivujen sisältöä juuri heille. Tätä tietoa pystyy keräämään helposti ymmärrettävään muotoon yhteen paikkaan käyttämällä esimerkiksi HubSpotia tai SEMrushia yhdessä Google Analyticsin kanssa.

Tunnista heikosti pärjäävät sivut ja piristä niitä uudella sisällöllä, mitä ihmiset haluavat lukea

Menestyvät sisältömarkkinoijat tarjoavat kohderyhmilleen laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä jatkuvasti. He seuraavat aktiivisesti trendejä ja meneillään olevia keskusteluja löytääkseen juuri heidän kohderyhmiään viehättävää sisältöä. Joskus kuitenkin käy väistämättä niin, että tässä ei onnistuta ja verkkoon syntyy sisältöjä, jotka eivät pärjääkään niin hyvin. Kun vastaan tulee sivuja, jotka tarvitsevat pienen “faceliftin”, on tärkeää tutkia aihealueita sekä avainsanoja ja -termejä, joilla tämä saavutettaisiin. Vanhoja sisältöjä kannattaa aina rikastaa ja päivittää sekä julkaista tasaisin väliajoin uudelleen hieman “freesattuina”.

Varmista, että luot sisältösi ensisijaisten ja relevanttien toissijaisten avainsanojen ympärille

Avainsana-analysoinnilla et ainoastaan raamita sisältöjäsi oikein vaan selvität myös mitä yleisösi haluaa lukea. Kun ymmärrät mitä avainkohderyhmäsi hakee Googlesta pystyt rakentamaan sisältöstrategiasi tukemaan myös hakukoneoptimointia. Teet sivuistasi Google-ystävälliset, kun saavutat toimivan tasapainon avainsanojen ja mahdollisimman hyvin luettavissa olevan sisällön välillä. Tekstisi täytyy olla hyvin soljuvaa ja haettavan tiedon kannalta relevanttia.

Monipuolista sivuillesi johtavia linkkejä

Vaikka onnistuisitkin tekemään sivujesi sisällöllisen hakukoneoptimoinnin oikein ja hyvin, yksi Googlen silmissä tärkeimmistä tavoista optimoida sivut hakukoneita varten on sivuille johtavat ulkoiset linkit. Varsinkin, jos sivuilla, jotka linkkaavat sivuillesi katsotaan olevan auktoriteettia ja asiantuntijuutta tai ovat Googlen silmissä muuten arvostettuja ja laadukkaita. Kun sivuillesi johtavat linkit ovat monipuolisia ja niitä on paljon, eivätkä ne ole “spammia”, kertoo se Googlelle, että myös linkatut sivut edustavat auktoriteettia ja asiantuntijuutta liittyen johonkin aiheeseen. Tämä taas nostaa sivuja hakutuloksissa.

Tee sivuistasi mobiiliystävälliset

Useiden tutkimusten mukaan jopa yli 60% Google-hauista tehdään mobiililaitteilla. Tästä syystä on erityisen tärkeää optimoida sivut juuri mobiililaitteille. Ennen vanhaan verkkosivujen optimoinnin ydin oli “mobile first”, nyttemmin melkeinpä “mobile only”. Google palkitseekin eniten sivuja, jotka ovat responsiiviset ja mobiiliystävälliset. Nykyään pystyy jopa optimoimaan sivuja pöytätietokoneille ja mobiililaitteille erikseen ja järjestelmät tunnistavat hyvin kummalta sivuvierailu tulee ja näyttävät sivuja sen mukaisesti. Kun lähestyy heti alusta sivuja tältä kantilta, auttaa se myös priorisoimaan ja optimoimaan sivujen sisältöä sekä eri avainsanoja ja -termejä, jotka ohjaavat sivuille.

Sivuja ja sivujen sisältöä hakukoneoptimoidessa kannattaa pitää mielessä myös sivuilla olevien kuvien koot ja alt-tekstit, sivujen latausnopeus sekä esimerkiksi Googlen Featured Snippets- toiminnallisuus. Myös itse osoitteet (URL) ja metakuvaukset kannattaa pitää mahdollisimman selkeinä ja tarkoituksenmukaisina. Parhaimpia SEO-tuloksia saa, kun jatkuvasti seuraa sivujen analytiikkaa ja julkaistujen sisältöjen toimivuutta. Myös sivuja ja sisältöjä mainostettaessa ja jakaessa ulospäin, on analytiikka ja data erityisen tärkeää. Navigaatiota ja käyttäjäkokemusta sekä visuaalista ilmeetä ei pidä myöskään koskaan unohtaa.

Jussi Karvonen
Copywriter & Content Designer
Idea Markkinointi Oy
DigiMaMa Ry