ERTOn lakimies: Näin etätyö vaikuttaa työntekijän asemaan

Lakimies Helena Lievonen ERTOn työsuhdeneuvonnasta käy läpi, minkälaisia vaikutuksia etätyöllä on työntekijän asemaan.  Poimi faktat talteen. 

 

Korona-aikana työtä tehdään paljon varsinaisen työpaikan ulkopuolella etäyhteyksien varassa. Olennaista etätyölle ovat ajasta ja paikasta riippumattomat työjärjestelyt. Työaikaa on siten muualla kuin työnantajan toimipisteessä työhön käytetty aika, kuten työntekijän etätyönä kotona, asiakkaan luona ja matkustaessa työnantajan määräyksestä tehty työ. Työaika voi olla joko kokonaan etätyötä tai vain osittain.

Paikkaa olennaisempaa on kuitenkin se, kumpi määrittelee työajan järjestelyt ja työntekopaikan: työnantaja vai työntekijä. Jos on sovittu, että työntekijä työskentelee säännöllisenä työaikana kotona ja työnantaja valvoo tai voi valvoa työntekijän työaikaa, ei työsuhteeseen liity työaikalain kannalta mitään erikoista. Työaikalakia sovelletaan kotona tehtävään etätyöhön samoin edellytyksin kuin muuhunkin kiinteän työpaikan ulkopuolella tehtävään työhön. 

 

Etätyöjärjestelyistä on hyvä sopia työpaikalla kirjallisesti, koska työn tekemisen muotoja on monenlaisia. Tyypillisesti sovittuja ehtoja ovat muun muassa: milloin etätyön tekeminen on mahdollista ja milloin ei, työaika, työn tulosten seuranta, miten ilmoitetaan sairaus- tai muista poissaoloista, tietoturvaohjeet, mahdolliset kustannukset ja niiden jakautuminen sekä miten toimitaan häiriötilanteessa.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan tulee huolehtia, että työtä tehdään turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. Tämä koskee kaikkia työn tekemisen paikkoja. Työnantajan vastuulla on seurata työaikojen toteutumista ja että työ tulee tehdyksi työajan rajoissa. Esimiehen on hyvä pitää säännöllisesti yhteyttä työntekijöihin ja kysyä, mitä heille kuuluu ja miten he voivat.

 

Korona-aikana on huomattu, että etänä tulee helposti tehtyä liian pitkiä työpäiviä ja sen kautta kuormitutaan. Kotona työntekijät kokevat helposti niin, että he voivat sekä sairastaa että tehdä töitä. Mutta sairaana ei pidä tehdä etätöitä, vaan työntekijän pitää voida sairastaa rauhassa. Sairaus ja työuupumus ovat noidankehä.

Etätyössä pitäisi olla myös sopiva työtila, työvälineet ja ergonomia kunnossa sekä työrauha. Työntekijän jaksamisen kannalta on tärkeää olla selkeä työrytmi ja riittävästi taukoja. On myös syytä erottaa työ- ja vapaa-aika, jotta työpäivän jälkeen pystyy palautumaan.

Etätyön tekemiseen voi liittyä kustannuksia, joita saat vähentää verotuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi menot työhuoneesta, kalusteista ja tietoliikenneyhteyksistä. Asiasta löytyy lisää tietoa verohallinnon nettisivuilta Etätyö ja vähennykset – vero.fi.

 

Työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa myös etätyöjärjestelyissä. Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka tapahtuu työtä tehdessä tai työmatkalla. Kuitenkin etätyön kohdalla voi olla rajoituksia korvattavuudessa. Siispä kannattaa selvittää etukäteen työnantajan ottamien vakuutusten ehdot ja laittaa ne myös etätyöntekijöille tiedoksi.

Etätyöntekijän jaksamista edistävät toimiva etätyöympäristö, työpaikan selkeät ohjeet ja esimiehen tuki etätyölle. Mutta näistä huolimatta etätyöntekijät kaipaavat työkavereita ja sosiaalista työyhteisöä. Suosittelen pitämään työpäivän aikana kahvitaukoja työkavereiden kanssa etänä. 

 

Kuka?
Helena Lievonen
Lakimies  ERTOn työsuhdeneuvonnasta

Teksti Helena Lievonen, piirrokset Tiina Valve