ERTOn lakimies: Milloin kilpailukieltosopimus sitoo?

Jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä, ei kilpailukieltosopimus sido työntekijää. Mutta milloin kilpailukieltosopimus on voimassa? Lue ERTOn lakimiehen, Helena Lievosen vinkit.

Työsuhteen katsotaan päättyneen työnantajasta johtuvasta syystä ensinnäkin, jos työnantaja irtisanoo työntekijän työsopimuslain 7 luvun 3 §:ssä säädettyjen taloudellisten tai tuotannollisten irtisanomisperusteiden nojalla. Toiseksi, jos työnantaja irtisanoo työntekijän ilman työsopimuslain 7 luvun 2 §:ssä säädettyjä työntekijän henkilöön liittyviä irtisanomisperusteita. 

Työnantajasta johtuvana syynä pidetään myös työntekijän tekemää työsopimuksen irtisanomista tai purkamista, jos se johtuu työnantajan olennaisesta sopimusrikkomuksesta. 

Kun työntekijä itse irtisanoo työsuhteensa työnantajasta riippumattomasta syystä, pysyy kilpailukieltosopimus voimassa. Samoin kilpailukieltosopimus pysyy työntekijää velvoittavana, jos työntekijä irtisanotaan hänen henkilöönsä liittyvällä irtisanomisperusteella. 

Kilpailukieltosopimus voi perustua työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvään erityisen painavaan syyhyn. Erityistä painavuutta arvioitaessa otetaan huomioon kummankin osapuolen edut. Kilpailukieltosopimuksen yksinomaisena tarkoituksena ei saa olla terveen kilpailun rajoittaminen eikä sillä saa estää työntekijää käyttämästä ammattiosaamistaan ja -taitoaan. Kilpailukieltosopimus, joka on tehty ilman erityisen painavaa syytä, on kokonaisuudessaan mitätön.

Jos kilpailukieltosopimus on tehty yli kuudeksi kuukaudeksi ilman erityisiä syitä, se on pätevä vain kuuden kuukauden pituisena. Kilpailukieltosopimuksen rajoitusaika voidaan sopia enintään vuoden pituiseksi, jos työntekijä saa kohtuullisen korvauksen rajoituksesta.

Kilpailukieltosopimukseen on voitu ottaa määräys vahingonkorvauksen sijasta tuomittavasta sopimussakosta, joka sitoo vain kuuden kuukauden palkan määrään asti. 

 

Kuka?
Helena Lievonen
Lakimies  ERTOn työsuhdeneuvonnasta

 

 

Teksti Helena Lievonen, piirros Tiina Valve